fbpx

FindWeb Hizmeti Hüküm ve Koşulları

1. MULTİMEDYA YAYIN DEVRESİ TROVAWEB SRL HİZMETLERİNİN GENEL ŞARTLARI

1.1 DEVRE içerisine dahil olmak, Trovaweb srl (4 Ocak 10 n.24 sayılı kararname kanununun 2015 üncü 3 uncu maddesinin 28 ncu fıkrası uyarınca kurulan) tarafından oluşturulan ve sunulan bir HİZMETtir. 30 Messina.

1.2 Devre olarak tanımlanır: Trovaweb srl tarafından yerinde ve gelecekte çevrimiçi olarak oluşturulan, üretilen ve çevrimiçi hale getirilen tüm Web siteleri veya Portallar kümesi (bundan böyle "Devre" olarak anılacaktır)

1.3 Hizmet tanımlanmıştır: kişiselleştirilmiş bir web vitrinin oluşturulması ve TrovaWeb srl devresinin Web sitelerinin veya Portallarının UNO'sunda yayınlanması (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır)

1.4 Hizmetin kullanımı, Trovaweb srl tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilen ve Devre portallarında çevrimiçi yayın yoluyla yeni formülasyonlarında Kullanıcılara iletilebilen bu Genel Koşullara tabidir.

2. HİZMETİN TANIMI.

2.1 Hizmete Abonelik, Müşteri Şirketinin, Devrenin bir veya daha fazla Portalı'nda bulunmasına ve ana arama motorlarında görünürlük ve kullanılabilirlik için optimize edilmiş kendi ayrıntılı vitrinde bulunmasına izin verir.

2.2 Vitrin içinde, Devre portallarında mevcut olan spesifik teknik veri sayfasına göre Müşteri Şirketi ile ilgili tüm bilgiler olacaktır.

2.3 Devre üzerindeki yayın, talebin 60 iş günü içinde garanti edilir.

3. HİZMETİN MODULLERİ.

3.1 Trovaweb srl, indeksleme hizmetlerinin kalitesini sağlamak için, Devre'ye yalnızca editör kriterlerini karşılayan ticari bilgileri ekler.

3.2 Bu Genel Koşulların kabul edilmesini takiben, Trovaweb srl münhasıran Müşteri tarafından Devreye dahil edilmek üzere önerilen bilgilerin kullanım kılavuzlarına ve aşağıdaki 4. maddede belirtilen yazım kriterlerine uygunluğunu incelemeyi taahhüt eder. Olumlu bir sonuç olması halinde Trovaweb srl, sözleşmenin süresi boyunca müşterinin veri sayfasını Devreye ekleyecek ve muhafaza edecektir.

3.3 Müşteri, Hizmet talebinin kullanıcının Devreye dahil edilmesine kesinlikle izin vermediğini açıkça kabul eder, ancak Trovaweb srl'nin vitrinin olası dahil edilmesini 60 gün içinde inceleme ve dikkate alma taahhüdünü garanti eder. Hizmetin abonelik tarihi.

4. ÖDEME VE YENİLEME.

4.1 Vitrin oluşturulması ve Devre üzerindeki yayın ücreti bir kereye mahsustur ve avans geri alınamaz ve ayrıca dahil olan ilk yıl için abonelik. Fiyat, TrovaWeb srl web sitesindeki spesifik teknik veri formuna göre, işbu belgede belirtilen ve açıkça onaylanan, şart koşulması sırasında üzerinde anlaşılan ve bu sözleşmede yıllık abonelikle açıkça kabul edilen fiyattır.

4.2 Trovaweb srl, daha önce herhangi bir tür borç yoksa hizmetin iptal edildiğini değerlendirme hakkını saklı tutar; Trovaweb srl, öncekilerden farklı yeni metin ve multimedya içeriklerinin yanı sıra afişler ve reklam içerikleri ekleyerek iptal edilen veya sona erdirilen kabul edilen Vitrin'i iptal etme, değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Vitrin ve içerdiği tüm verilerin tamamen iptali, müşteriden Trovaweb@pec.ito adresine disdetta@trovaweb.it adresine e-posta yoluyla açıkça talep edilebilir. Hizmet Etkinleştirme için bir kerelik ücretin ödenmesi, Müşteri tarafından seçilen ve üzerinde anlaşmaya varılan yöntem kullanılarak yapılmalıdır:

1. Trovaweb srl'ye yapılan "AKTARILAMAZ" banka hesabı çeki

2. PayPal veya Kredi Kartı (ONLINE ödeme): amministrazione@trovaweb.net

3. Trovaweb srl'ye ödenecek banka havalesi

4. Trovaweb srl adresine gönderilen Posta veya MAV Bülteni

5. SDD Başarılı olmadıkça cari hesapta otomatik ödeme.

6. POS üzerinden işlem (yalnızca yerel temsilcinin bulunması halinde).

7. Kripto para birimi.

4.3 Hizmetin yıllık aboneliğinin yenilenmesi ücretinin zorunlu yöntem kullanılarak önceden ödenmesi gerekmektedir: 1. Başarılı olmadıkça SDD Cari hesapta otomatik ödeme.

4.4 Trovaweb srl, Müşteriye belirtilen aboneliğe Servis için abonelik formunda göndererek kağıt veya elektronik formatta düzenli bir fatura düzenleyecektir, ilk sayı ücretsiz olacaktır.

4.5 SDD ödeme formülünü seçerek, müşteri, idari departmanla veya referans satış ofisi ile ödeme şart ve koşulları üzerinde anlaşarak, ödenmesi gereken tutarı uzatarak kolaylaştırılabilir. Trovaweb srl, bu formülü seçerek kararlaştırılan toplam miktara ayrı işlem maliyetlerinin ekleneceğini belirtmektedir. Her bir bireysel ödeme için, başarılı olamaması durumunda, müşteriden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük için, ödeme yapılmadığı sırada yürürlükte olan banka oranlarına göre, bu, daha fazla ayrı işleme ve geri ödeme maliyeti için tahsil edilecektir. Yukarıda tarif edilen ek maliyetlere faiz uygulanmayacaktır. 4.6 Faturaların ertelenmesi veya ihmal edilmesi durumunda, Trovaweb srl, Kanun Hükmünde Kararname no. 231/9 Ekim 2002. Başvuru Sahibine sonraki Analog Kopyada özel bir bildirim gönderilecektir.

5. SÜRE.

5.1 Trovaweb srl ile Müşteri arasında Hizmetle ilgili olarak imzalanan sözleşmenin süresi, Devre'de yayın tarihinden itibaren bir yıldır (365 gün).

5.2 Hizmetin sağlanması için kredi kartı veya SDD ile ödeme yapan Müşteriler söz konusu olduğunda, Hizmet bir yıllık süre (365 gün) sona erdikten sonra, kredi kartı veya banka hesabında belirtilen ilgili bedel borçlandırılarak otomatik olarak yenilenecektir. Müşteri bu aktivasyon formunu imzalarken.

5.3 Diğer tüm durumlarda, son başvuru tarihinden itibaren ve en geç 60 gün içinde Trovaweb srl'ye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu hızlı yenileme, örtük olarak da geçerlidir.

6. CAYMA VE İPTAL HAKKI.

6.1 MÜŞTERİ, sözleşmeden, en geç 10 gün içinde ve en geç XNUMX gün içinde çekilebilir. aynı abonelikten.

6.2 Trovaweb srl, Müşteri kendi vitrininin iptal talebini (sözleşmenin sona ermesinden itibaren en geç 60 gün içinde) kayıtlı A / A harfi ile gönderene kadar Müşteri Hizmetini Devrede tutar. R, konuyu taşıyan Ansaldo Patti No. 28/30 98121 MESSINA aracılığıyla Trovaweb srl kayıtlı ofisine gönderildi: (Trovaweb Hizmetinin Sonlandırılması) veya konu ile Trovaweb@pec.it adresindeki onaylı e-posta ile: (Trovaweb Hizmetinin Sonlandırılması) veya disdetta@trovaweb.it e-posta adresine. Trovaweb srl, sözleşmenin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde iptal edecektir.

6.3 Trovaweb, Memnun veya İade Edilen formülü sayesinde ek bir garanti sunar. Satın alınan üründen memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 800681408 gün içinde ücretsiz 30 numaralı telefondan veya reclami@trovaweb.it e-posta adresinden Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin, operatörlerimizden biri size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

7. VİTRİNİ DEVREDE TAKMA.

7.1 En iyi hizmeti garanti etmek için TrovaWeb srl, Vitrini en uygun görülen kategoriye veya alt kategoriye ekleme hakkını saklı tutar. Bunu yaparken, her durumda, Müşteri tarafından Hizmet etkinleştirme formunda ifade edilen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak uygun kategoriyi tanımlamak için kullanılan şirket kriterleriyle uyumluluğunu doğrular.
7.2 Trovaweb srl, Vitrinin konumunun, çevrimiçi duruma getirilme tarihinden itibaren 30 gün geçmediyse kesin kabul edilmeyeceğini bildirir.

7.3 Devreye dahil edilmek üzere teklif edilen ve Trovaweb srl tarafından kabul edilen ticari bilgiler, başka ek hizmet alınmazsa eşit muamele görecektir.

7.4 Trovaweb srl, kendi takdirine bağlı olarak, vitrini Devre'den kaldırabilir, farklı bir kategoriye veya alt kategoriye taşıyabilir, herhangi bir zamanda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, herhangi bir anahtar kelime, ek açıklama veya yorumu değiştirebilir veya kaldırabilir Devre'de listelenen vitrinde bulunan doğa, ticari faaliyet, ürünler, hizmetler veya içerikler.

8. SİTE MUAYENESİ VE MÜŞTERİNİN İTİRAZ HAKKI.

8.1 Ekleme başvurusunun 60 iş günü içinde reddedilmesi durumunda Trovaweb srl, müşteriye başvurma ve reddinin kendisine neden olan nedenleri bildirme yükümlülüğüne sahiptir.

8.2 Portalda bilgileri girdikten sonra, Müşteri önemli değişiklikler yapmak isterse, bu değişikliklerin aşağıdaki adrese ait standart bilet talep formunu kullanarak www.support.trovaweb.net adresini kullanarak iletişim kurması gerekir, böylece yapılan değişiklikler Devreye dahil edilebilir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ EX D. LGS. 2016/679.

9.1 Hizmetin yürütülmesi için kişisel veriler Devre sayfalarında herkese açık hale getirilebilir.

9.2 Tedavinin "Sahibi" olarak Trovaweb srl, etkinleştirme formunu doldururken başvuru sahibi tarafından gönüllü olarak sağlanan tüm kişisel verilerin belirli bir Veritabanına girileceğini bildirir.Bu Veri Tabanı "kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kod" tarafından yönetilir. "2016/679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ss. mod. ve ekleri) ve doğrudan sahibi olarak, yukarıda belirtilen mevzuata, yönetmeliklere ve topluluk mevzuatına uygun olarak toplam gizliliği garanti eden Trovaweb srl tarafından yönetilir. Bu veriler yalnızca Trovaweb srl tarafından sağlanan Hizmetler ile ilgili bilgi ve girişimleri ve üçüncü taraflardan ve ayrıca bağlı ve gerekli olan amaçlara göre talep edilen diğer herhangi bir hizmetten çeşitli kapasitelerde ticari iletişim sunmak için müşteriye kullanılacaktır. Bunların kullanımına ve aynı zamanda faaliyetimizin piyasa araştırması, ekonomik ve istatistiksel analiz, üçüncü taraflardan bilgilendirici / promosyonel materyal gönderilmesi ve Circuit ve Trovaweb srl ve üçüncü taraf başvuru sahiplerine giriş ve teklif güncellemeleri gibi fonksiyonel amaçlarına göre.

9.3 Trovaweb srl tarafından elde edilen kişisel veriler, Şirketimizin herhangi bir nedenle tüm çalışanlarına, işbirlikçilerine ve danışmanlarına, ayrıca tüm kurumsal organlara ve üyelere iletilebilir. Ayrıca, aynı veriler Trovaweb srl'nin yan kuruluşlarına veya iştiraklerine de iletilebilir.

10. TROVAWEB SRL GARANTİLERİNİN SAĞLANMAMASI

10.1 Hizmet "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" sağlanır.

10.2 Trovaweb srl'e karşı herhangi bir garanti açıkça hariç tutulur ve özellikle Hizmetin işletimi veya kalitesi veya Trovaweb srl'nin teklif koşullarına uygun olarak Müşteri tarafından izlenen belirli amaçları yerine getirmeye uygunluğu konusunda herhangi bir garanti verilmez.

10.3 Trovaweb srl ve Devre, Hizmet'in Müşterinin ihtiyaçlarını veya beklentilerini karşılayabileceğini veya Hizmetin sürekli ve kesintisiz olarak sağlanacağını garanti etmez.

11. TROVAWEB SRL SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI

11.1 Müşteri, Trovaweb srl ve Circuit'in, Hizmeti kullanmasından doğabilecek herhangi bir zarardan sözleşmeye bağlı, ekstra sözleşmeye bağlı veya başka bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
11.2 Özellikle, Trovaweb srl ve Devre aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır: doğrudan veya dolaylı tüm kar zararları, veriler, karlar, gelirler, sözleşmeler, faaliyetler
Hizmetin Müşteri tarafından kullanımından kaynaklanan veya bununla ilişkili ticari faaliyetin ticari, beklenen tasarrufları, şerefiye, itibarı veya kesintisi veya Hizmeti kullanamaması.
11.3 Sözleşmede yer alan hükümlerin hiçbiri, kasıtlı kötüye kullanım veya ağır ihmal durumunda Trovaweb srl ve Circuit'in sorumluluğunu hariç tutmak veya sınırlamak anlamına gelemez.

12. MÜŞTERİ GARANTİLERİ. TAZMİNAT MADDESİ.

12.1 Müşteri, Devreye dahil edilmesini önerdiği bilgilerin yasal mevcudiyetinde olduğunu ve bu nedenle bu Sözleşmeyi yürütme hakkının tamamen olduğunu beyan ve garanti eder.

12.2 Müşteri ayrıca, web sitelerindeki ve kişisel veri sayfalarındaki içeriğin doğru ve doğru olduğunu ve içeriğin kendisinin meşru ve tam olarak kullanılabilir olduğunu, yürürlükteki ve yürürlükteki düzenlemeler dahil olmak üzere düzenlemelere aykırı olmadığını beyan ve garanti eder. üçüncü şahısların kişisel hakları da dahil olmak üzere tüm haklarını ihlal etmek. Müşteri, her durumda, içeriğin Devrenin editör kriterlerine uyması gerektiğini kabul eder.

12.3 Müşteri, vitrin, web sitesi ve içerdiği içerikle ilgili olarak sadece sorumludur ve Trovaweb srl ve Pisti doğrudan ve dolaylı, örnek veya eylemlerden herhangi bir ve tüm iddialardan zararsız tutmayı ve üstlenmeyi taahhüt eder. üçüncü taraflar, Müşterinin üstlenilen yükümlülükleri ihlal etmesine ve bu Sözleşme ile yapılan beyanlara ve garantilere veya her halükarda, Müşterinin vitrininin düzenleyici, uygulanabilir veya haklar da dahil olmak üzere kişisel nitelikte bile mevzuatı ihlal etmesine bağlı , üçüncü tarafların.

12.4 Bu nedenle, Müşteri Trovaweb srl ve Devresini, eklenen bir içerikle ilgili olarak, üçüncü şahıslar tarafından, bir hukuk suçu tespit edilebilirse, mahkemedeki eylemin uygulanması için, üçüncü taraflarca taşınabilecek veya ileri sürülebilecek herhangi bir eylem veya talepten zararsız tutacaktır. , cezai, idari.

13. GENEL HÜKÜMLER.

13.1 Bu sözleşmede öngörülen bildirimler ve / veya iletişimler de e-posta yoluyla geçerli olacak ve bu makalede belirtilen adreslerden ve Hizmet etkinleştirme formunda alındığı anda alınacaktır. Trovaweb srl için tasarlanan iletişimler comunic@trovaweb.it e-posta adresine veya normal posta yoluyla şu adrese gönderilmelidir: Kayıtlı ofisi olan 28/30 Messina üzerinden Trovaweb srl.

13.2 Müşteri tarafından Devreye dahil edilen bilgilerin dahil edilmesi ile ilgili tüm basın açıklamaları ve bu duyurular için zaman ve yöntemler dahil olmak üzere tüm basın açıklamaları için, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hakkını saklı tutan Trovaweb srl'den önceden yazılı onay alınması gerekmektedir. herhangi bir basın açıklamasının ve / veya kamuya açıklamanın onaylanmasını reddetmek.

13.3 Trovaweb srl ve Devre bu Sözleşmeye dayanarak kendilerinden dolayı bir veya daha fazla hak kullanmazsa veya herhangi bir ihlale tahammül ederse, bu davranış söz konusu haklardan feragat veya bu tür ihlallere uyulmaması olarak kabul edilemez.

13.4 Sözleşmenin bir veya daha fazla maddesinin yetkili adli makam tarafından geçersiz veya etkisiz ilan edilmesi durumunda, Sözleşmenin kalan hükümleri Trovaweb srl ile Müşteri arasında tam olarak geçerli olmaya devam edecektir.

14. GEÇERLİ KANUN VE ÖZEL YETKİN MAHKEME.

14.1 Sözleşme, doğal, tüzel, yabancı ve vatansız kişilerle ilişkiler konusunda da İtalyan yasalarına tabidir.

14.2 Sözleşmede ve başvurusunda yer alan veya doğası gereği herhangi bir anlaşmazlık için Messina Mahkemesi münhasıran yetkilidir.


Telif hakkı © 2020 TrovaWeb srl - Via Ansaldo Patti, 28/30 - 98121 Messina (ME) - İtalya
P.Iva 03553530837 CF - REA 245342
Özel Başlangıç ​​Bölümüne Kayıt 02/04/2019
PEC: Trovaweb@pec.it

Lütfen içindeki modülleri yayınlayın kanvas dışında pozisyon.